C e n n í k   m a t e r i á l o v:

Štrkopiesok
štrkopiesok   0 – 4,   cena 18,00 €/m3
štrkopiesok   4 – 8,   cena 17,00 €/m3
štrkopiesok   8 – 16, cena 16,00 €/m3
štrkopiesok 16 – 32, cena 16,00 €/m3
štrkopiesok   0 – 22, cena 14,00 €/m3
Drvené kamenivo
makadam   4 – 8,   cena 20,00 €/m3
makadam   8 – 16, cena 20,00 €/m3
makadam 16 – 32, cena 20,00 €/m3
makadam 32 – 63, cena 20,00 €/m3
Piesok maltový
maltový piesok, cena 18,00 €/m3
Okrasné kamenivo – guláče
guľaté kamenivo rôznych veľkostí z Liptovskej Mary
cena – 0,40 €/kg